پایگاه خبری و اطلاع رسانی شهرداری رباط کریم اعضای شورای اسلامی شهر

img_1672.jpg

محمود معبودی (رئیس شورا)

photo_2022-06-03_21-45-37.jpg

فاطمه برآورده (ناپب رپیس شورا)

img_1714.jpg

پریسا ایلانلو (خزانه دار رئیس شورا)

img_1657.jpg

مریم تقوی فرد (عضو شورا)

http://www.robatkarim.ir/_douranportal/images/3164/vahedha/img_1775.jpg

منوچهر جعفری (عضو شورا)

http://www.robatkarim.ir/_douranportal/images/3164/vahedha/img_1775.png

محمود حدادی (عضو شورا)

img_1698.jpg

قاسم زمانیان (عضو شورا)


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0