مدیران اداری شهرداری رباط کریم پایگاه خبری و اطلاع رسانی شهرداری رباط کریم مدیران اداری شهرداری رباط کریم
دوران

لطفا صبر کنید ...

محمدرضا کریمی

مدیر امور مالی شهرداری رباط کریم

 • تحصيلات : کارشناس ارشد امور مالی
 • تخصص :

محمدرضا کریمی

مدیر امور مالی شهرداری رباط کریم

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@ravabetomomi@gmail.com

روح الله رحیم زاده

مدیر حوزه دفتر شهردار

 • تحصيلات : لیسانس حقوق
 • تخصص :

روح الله رحیم زاده

مدیر حوزه دفتر شهردار

 • تلفن : 564213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@ravabetomomi@gmail.com

مجتبی عظیم وند

مدیر سرمایه انسانی شهرداری رباط کریم

 • تحصيلات : لیسانس عمران
 • تخصص :

مجتبی عظیم وند

مدیر سرمایه انسانی شهرداری رباط کریم

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

ولی الله جبلی

مسئول حوزه زیباسازی

 • تحصيلات : لیسانس معماری
 • تخصص : هنر معماری

ولی الله جبلی

مسئول حوزه زیباسازی

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :

سمیه شیرازی

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیک

 • تحصيلات : فوق لیسانس محیط زیست
 • تخصص :

سمیه شیرازی

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیک

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

علیرضا گل بابایی

عضو کمیسیون معاملات متوسط

 • تحصيلات : لیسانس عمران
 • تخصص : مدیریت شهری و شهرسازی

علیرضا گل بابایی

عضو کمیسیون معاملات متوسط

 • تلفن :
 • تلفن همراه :

حمید معصومی

سرپرست اداره حقوقی و املاک

 • تحصيلات : لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • تخصص :

حمید معصومی

سرپرست اداره حقوقی و املاک

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

امیر شکری

مدیر اداره فناوری اطلاعات

 • تحصيلات : لیسانس کامپیوتر
 • تخصص : امنیت شبکه

امیر شکری

مدیر اداره فناوری اطلاعات

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

حمید رزاقی

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 • تحصيلات : لیسانس آتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی حریق
 • تخصص :

حمید رزاقی

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 • تلفن : 56424412
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : info@robatkarim125.ir

ابوالفضل صیفی

مسئول امور سرمایه گذاری

 • تحصيلات : ایسانی عمران
 • تخصص :

ابوالفضل صیفی

مسئول امور سرمایه گذاری

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

صادق حبیبی

مسئول امور خدمات شهری

 • تحصيلات : لیسانس مدیریت دولتی
 • تخصص : میکانیک- قاری قرآن- مداحی و....

صادق حبیبی

مسئول امور خدمات شهری

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

خانم لعلی

مسئول لوایح

 • تحصيلات : لیسانس مدیریت کسب و کار
 • تخصص :

خانم لعلی

مسئول لوایح

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

خلیل محمدنژاد

کارشناس امور حقوقی هیات عالی سرمایه گذاری

 • تحصيلات : لیسانس حقوق
 • تخصص :

خلیل محمدنژاد

کارشناس امور حقوقی هیات عالی سرمایه گذاری

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

امیر ناصری

مسئول واحد ممیزی و نوسازی

 • تحصيلات : لیسانس حسابداری
 • تخصص :

امیر ناصری

مسئول واحد ممیزی و نوسازی

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

فرید یزدانی

مسئول ذیحسابی و مدیریت اموال و انبار

 • تحصيلات : دانشجوی دکتری دانش و اطلاعات
 • تخصص :

فرید یزدانی

مسئول ذیحسابی و مدیریت اموال و انبار

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

خانم بیگی

مدیر امور پیمانها

 • تحصيلات :
 • تخصص :

خانم بیگی

مدیر امور پیمانها

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :

عیسی قمری

 • تحصيلات :
 • تخصص :

عیسی قمری

 • تلفن :
 • تلفن همراه :

فرضعلی انصاری

 • تحصيلات :
 • تخصص :

فرضعلی انصاری

 • تلفن :
 • تلفن همراه :

مجید تیزفهم

مسئول واحد اجرائیات

 • تحصيلات : دیپلم جوشکاری برق
 • تخصص :

مجید تیزفهم

مسئول واحد اجرائیات

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

خانم مولوی

مسئول امور بانوان

 • تحصيلات :
 • تخصص :

خانم مولوی

مسئول امور بانوان

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

سعید توکلی

مسئول پیگیری امور اصناف

 • تحصيلات :
 • تخصص :

سعید توکلی

مسئول پیگیری امور اصناف

 • تلفن :
 • تلفن همراه :

مجید کمیلی دوست

سرپرست واحد حقوق و دستمزد

 • تحصيلات : فوق لیسانس مدیریت دولتی
 • تخصص :

مجید کمیلی دوست

سرپرست واحد حقوق و دستمزد

 • تلفن :
 • تلفن همراه :

مجید رحیمی

مسئول دبیرخانه

 • تحصيلات :
 • تخصص :

مجید رحیمی

مسئول دبیرخانه

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

آقای محمدی

مسئول واحد درآمد

 • تحصيلات :
 • تخصص :

آقای محمدی

مسئول واحد درآمد

 • تلفن : 564213141
 • تلفن همراه :
صفحه1از212.بعدي.برو

6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0