معرفی شهردار ناحیه یک آلارد معرفی شهردار ناحیه یک آلارد

arastoo.pngارسطو احمدی

سرپرست شهرداری ناحیه 1 آلارد

تتحصیلات:فوق لیسانی کشاورزی- زراعت

سایر اطلاعات:

سازمان فضای سبز

سمت فعلی: سرپرست شهرداری ناحیه 1 آلارد


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0