07 بهمن 1400 ساعت 17:55

تاریخچه شهرداری رباط کریم

شهرداري رباط كريم در ارديبهشت ماه سال 1362 آغاز به فعاليت كرد .

درآن تاريخ رباط كريم از توابع شهريار بود و شهريار نيز بخشي از شهرستان كرج به شمار مي رفت .

شهرداري رباط كريم از آغاز تاسيس در طبقه دوم ساختماني در خيابان امام خميني استقرار يافت كه معروف به ساختمان آقاي اصغري بود و شعبه اي از بانك صادرات نيز در طبقه اول آن داير بود. حدود دو سال از استقرار و فعاليت شهرداري گذشت .

دراين مدت شهرداري توانسته بود جايگاه خود را در امور شهري تثبيت كرده و برحجم فعاليت هايش بيفزايد.

گسترده شدن كارها و ماموريت هاي شهرداري نياز آن به مقري مناسب را ايجاب ميكرد.

مقري كه گنجايش كافي براي استقرار همه واحدهاي آن داشته باشد .

چرا كه به تدريج با گسترده شدن فعاليت هاي شهرداري دفاتر و واحدهاي جديدي نيز درآن فعال مي شد .

از طرفي شهرداري بايد به تناسب فراواني مراجعان درجايگاهي قرار مي گرفت كه دسترسي به آن با سهولت صورت گيرد .

به اين ترتيب درحدود دو سالي كه از عمر شهرداري گذشت فعاليت ها براي احداث ساختماني مناسب و فراخور حال و كار شهرداري نيز ادامه داشت .

سرانجام در نيمه دوم سال 1364 ساختمان جديدي براي شهرداري دركنار جاده ساوه (مقر فعلي ) آماده بهره برداري شد و شهرداري به اين ساختمان نقل مكان كرد.

مقر تازه اي كه شهرداري درآن تاريخ درآن مستقر شد هنوز هم مورد استفاده قرار دارد و امروزه قسمت شرقي ساختمان فعلي شهرداري به حساب مي آيد .

با گسترش بيشتر فعاليت ها و ماموريت هاي شهرداري و نياز آن به فضاي بيشتر براي استقرار واحدهاي جديد طرح توسعه مقر شهرداري مورد توجه قرارگرفت و قسمت غربي ساختمان فعلي احداث شد .

در ادامه احداث همين قسمت بود كه احداث مجموعه فرهنگ سرا ، كتابخانه و پارك نيز در قسمت غربي دنبال شد.

اين مجموعه نيز در حال حاضر غرب مقر شهرداري مورد استفاده عمومي قرار دارد.

ديگر اماكن و تاسيسات شهرداري سه سازمان تاكسي راني ، اتوبوس راني و خدمات شهري در مقري جدا از ساختمان اصلي شهرداري مستقر بوده و فعاليت دارند.

مقر اين سه سازمان درحاشيه جاده ساوه و با فاصله اندكي از ساختمان اصلي شهرداري و در سمت شرق آن مي باشد .

سازمان آتش نشاني شهرداري نيز درحاشيه جاده ساوه و در ورودي شهر رباط كريم ( از سمت شرق ) مستقر است .

تابلو اعلانات

Back to Top

Template Design:aron Group