بازدید مهندس قاسم زاده، مسئول پیگیری امور شهرداری رباط کریم  در معیت سرهنگ کاظمی، رئیس پلیس راهور و مهندس صیفی، معاونت فنی و عمرانی شهرداری رباط کریم از روند پروژه روکش آسفالت و آماده سازی جاده شتر خوار و سفیدار به رباط کریم