07 بهمن 1400 ساعت 18:33

 

 

امامزاده عماد الدین (ع):

 

امامزاده عماد الدین در داخل بافت شهری واقع و بنای فعلی مربوط به دوره ی معاصر است . پلان امامزاده به صورت چلیپایی و در مرکز گنبد مرتفع با سطوح کاشی کاری شده قرار دارد.

 

 

امامزاده باقر (ع):

بنا در روستای امامزاده باقر (ع) واقع و قدمت آن به دوره ی قاجاربدست می رسد . بنای امامزاده شامل : فضای مرکزی با پلان چهار تاقی و گنبد هشت ترکبا اتاقهایی در اضلاع آن طرح ریزی و احداث شده است . مصالح اولیه بقعه شامل خشت وگل بوده ولی در مرمت های بعدی از آجر , گچ , تیر آهن نیز بهره گرفته اند.

 

امامزاده ابوطالب (ع) :

 

امامزاده ابوطالب در روستای آدران واقعا و بنیان اولیه آن در دوره یصفویه ساخته ,  ولی در دوره ی قاجاریه و بعد از آن مورد بازسازی و مرمت قرار گرفتهاست . امامزاده دارای گنبد کاشی و حیاطی دو ایوانی است .

 

 

 

تابلو اعلانات

Back to Top

Template Design:aron Group