پایگاه خبری و اطلاع رسانی شهرداری رباط کریم بسته های تشویقی نوسازی بافت فرسوده
Friday, July 19, 2024
categorytitle / معاونت شهرسازی . اطلاعیه ها .
  • time : 13:09
  • Date : Sun Mar 12, 2023
  • news code : 2828
بسته های تشویقی نوسازی بافت فرسوده
محتوای بسته های تشویقی نوسازی بافت فرسوده با موضوعات: بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری ، نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله ای، نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری و نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع در دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهری شهرداری رباط کریم اعلام شد.

photo_2023-03-12_13-00-27.jpg

news source
اداره روابط عمومی
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.1.7.0
    V6.1.7.0