29 تیر 1398 ساعت 16:00

معرفی رئیس سازمان :

 سید رضا موسوی

  ارتباط با سازمان:

  تلفن مستقیم : 125

  تلفنخانه شهرداری : 4 - 02156213141

  داخلی 210

 آدرس : رباط کریم - جنب واحد موتوری شهرداری رباط کریم

Back to Top

Template Design:Dima Group