28 بهمن 1397 ساعت 11:39

نخاله برداری از زمین های رها شده سطح شهر رباط کریم توسط خدمات شهر شهرداری رباط کریم ادامه دارد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رباط کریم،اصغر کلایی معاون خدمات شهر شهرداری رباط کریم در این خصوص به خبرنگار ماگفت:در ادامه اجرای این طرح جمع آوری نخاله و زباله در زمین های خالی و رها شده سطح شهر از هفته قبل آغاز گردیده و طی روز گذشته و امروز پاک سازی و بارگیری نخاله مکز نخاله وهن آباد،شهرک شهرداری ، امامزاده عماد و تپه های داودیه انجام شد و این طرح با نخاله برداری از سایر زمین های رها شده سطح شهر ادامه خواهد داشت.

تابلو اعلانات

Back to Top

Template Design:Dima Group