19 تیر 1399 ساعت 01:41

جلسه کارگروه تخصصی منظر و سیمای شهری با حضور اعضای کارگروه برگزار و ضمن ارائه گزارش موارد مصوب شده جلسه قبل به بررسی مهمترین نکات مطرح شده از سوی اعضاء پرداخته شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رباط کریم؛ در این جلسه در خصوص تابلوهای تبلیغاتی اعم از لایت باکس ،استرابرد، بیلبورد، استند، تابلوهای خدمات شهری ،تابلوهای راهنمایی و رانندگی طرحها و پیشنهادات اعضاء بررسی و بحث وتبادل نظر صورت گرفت.در ادامه این جلسه تایید نهایی باکس های زباله ،بررسی جانمایی تابلوهای تبلیغاتی و ارائه طرح های پیشنهادی وگزارش بازدید میدانی آلارد انجام شد و در مورد ایجاد مسیر پیاده روی در شهرک آلارد و خیابان امامزاده علی اصغر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

Back to Top

Template Design:Dima Group