02 فروردين 1398 ساعت 20:41

بابک خسروزاده مسئول واحد پسماند شهرداری رباط کریم از ادامه نخاله برداری در زمین های رها شده سطح شهر رباط کریم خبر داد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رباط کریم،خسروزاده مسئول واحد پسماندشهرداری رباط کریم از اقدامات مناسب این واحد در خصوص نخاله برداری از نقاط مختلف شهر خبر داد و گفت:پاکیزگی و آراستگی شهر منجر به افزایش نظم اجتماعی می شود و بطور قطع آلودگی و نازیبائی بصری در شهر و محله های آن ضمن آزارشهروندان منجر به کاهش مشارکت مردم در مدیریت شهر خواهد شد و همین موضوع بزرگترین چالش و مانع رشد و توسعه متوازن شهر است .وی ادامه افزود :در یک ماه اخیر واحد پسماند شهرداری اقدام به نخاله برداری از نقاط مختلف شهر نموده و در همین راستا و در اجرای این طرح جمع آوری نخاله در کوچه سوم غربی شهرک شهرداری ،کانال پاستور،زیرپل گرجی،خیابان‌طالقانی،روبروی مجتمع سارا،بالای پل محمد رسول ا...(ص) و مرکز نخاله وهن آباد طی دو روز گذشته انجام شده و در ادامه این طرح نخاله برداری از دیگر نقاط سطح شهر طی روزهای آتی ادامه خواهد داشت.

تابلو اعلانات

Back to Top

Template Design:Dima Group