29 تیر 1398 ساعت 16:04

نظارت مستقیم میرزمانی شهردار رباط کریم،قاسمی لو عضو شورا، مهندس جهانیان شهردار ناحیه آلارد، جناب سروان مرادی رئیس کلانتری ۱۵  منجیل آباد از نحوه انجام کارها جهت رفع آبگرفتگی ها در معابر آلارد و پرندک(عمار الارد و پرندک)

Back to Top

Template Design:Dima Group