29 تیر 1398 ساعت 16:22

بازدید از وضعیت انهار و معابر نبش کوچه بوستان سوم و گلستان سوم و همچنین نظارت بر قسمت عرضی پل محمد رسول الله(ص) و ایستگاه تاکسی رباط کریم - آزادی، توسط محمدامین قائم پناه،جانشین شهردار رباط کریم و صدور دستورات لازم برای مرتفع کردن مشکلات احتمالی در هنگام شدت بارندگی

 

بازدید از معابر و انهار پل محمد رسول الله(ص) توسط محمدامین قائم پناه،جانشین شهردار رباط کریم و صدور دستورات لازم برای مرتفع کردن مشکلات احتمالی در هنگام شدت بارندگی

***********************************************************************

بازدید از شهرک شهید آبشناسان توسط محمدامین قائم پناه،جانشین شهردار رباط کریم و صدور دستورات لازم برای مرتفع کردن مشکلات احتمالی در هنگام شدت بارندگی

 

***********************************************************

به دستور سید محمد میرزمانی،شهردار رباط کریم، بازدید از نقاط حساس سطح شهر توسط محمدامین قائم پناه،جانشین شهردار رباط کریم و صدور دستورات لازم برای مرتفع کردن مشکلات احتمالی در هنگام شدت بارندگی

 

 

Back to Top

Template Design:Dima Group