01 بهمن 1398 ساعت 11:10

به استناد سهميه استخدامی سازمان اداری و استخدامی كشور، سازمان شهرداريها و دهياريها، به منظور تامين نيروی انسانی مورد نياز مشاغل آتشنشانی شهرداريهای سراسر كشور، آزمون استخدامی كتبی و عملی برای انتخاب افراد واجد شرايط بر اساس مندرجات دفترچه راهنما برگزار مي نماید.

 

Back to Top

Template Design:Dima Group