پایگاه خبری و اطلاع رسانی شهرداری رباط کریم سازمان آتش نشانی

moarefi23.jpg

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی: حمید رزاقی


سایر اطلاعات : 

عضو کمیته پدافند غیر عامل
آتش نشان
عضو شورای سازمان آتش نشانی

سمت فعلی: رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رباط کریم


 
شماره تماس:
56424412
56434646
56410125
 

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0