مدیران اداری شهرداری رباط کریم پایگاه خبری و اطلاع رسانی شهرداری رباط کریم مدیران اداری شهرداری رباط کریم
دوران

لطفا صبر کنید ...

علیرضا هوسی

مدیر حوزه دفتر شهردار

 • تحصيلات : لیسانس حقوق
 • تخصص :

علیرضا هوسی

مدیر حوزه دفتر شهردار

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

حمید معصومی

سرپرست واحد املاک

 • تحصيلات : لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 • تخصص :

حمید معصومی

سرپرست واحد املاک

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

امیر شکری

مدیر اداره فناوری اطلاعات

 • تحصيلات : لیسانس کامپیوتر
 • تخصص : امنیت شبکه

امیر شکری

مدیر اداره فناوری اطلاعات

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

محمدرضا کریمی منفرد

رئیس اداره درآمد

 • تحصيلات : کارشناسی ارشد مدیریت مالی
 • تخصص : مالی و درآمد

محمدرضا کریمی منفرد

رئیس اداره درآمد

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

خانم لعلی

مسئول لوایح

 • تحصيلات : لیسانس مدیریت کسب و کار
 • تخصص :

خانم لعلی

مسئول لوایح

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

خلیل محمدنژاد

سرپرست اداره حقوقی

 • تحصيلات : لیسانس حقوق
 • تخصص :

خلیل محمدنژاد

سرپرست اداره حقوقی

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

امیر ناصری

مسئول واحد ممیزی و نوسازی

 • تحصيلات : لیسانس حسابداری
 • تخصص :

امیر ناصری

مسئول واحد ممیزی و نوسازی

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

حمیدرضا برکتی

رئیس اداره مالی

 • تحصيلات :
 • تخصص :

حمیدرضا برکتی

رئیس اداره مالی

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

خانم بیگی

مدیر امور پیمانها

 • تحصيلات :
 • تخصص :

خانم بیگی

مدیر امور پیمانها

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :

سعید توکلی

مسئول پیگیری امور اصناف

 • تحصيلات :
 • تخصص :

سعید توکلی

مسئول پیگیری امور اصناف

 • تلفن :
 • تلفن همراه :

مجید رحیمی

مسئول دبیرخانه

 • تحصيلات :
 • تخصص :

مجید رحیمی

مسئول دبیرخانه

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

اسداله صالحی

مسئول آرامستان

 • تحصيلات : دیپلم ریاضی
 • تخصص :

اسداله صالحی

مسئول آرامستان

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :

میثم رضایی

دبیر کمیسیون ماده صد

 • تحصيلات : فوق لیسانس برنامه ریزی شهری
 • تخصص :

میثم رضایی

دبیر کمیسیون ماده صد

 • تلفن : 56423141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

مهدی رفیعی

مسئول تاسیسات شهرداری و سازمان های تابعه 

 • تحصيلات : دیپلم برق صنعتی و سیم کشی
 • تخصص :

مهدی رفیعی

مسئول تاسیسات شهرداری و سازمان های تابعه 

 • تلفن : 56423141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

میثم برزگری

مسئول و مشاور امور مالياتي شهرداري رباط کریم

 • تحصيلات :
 • تخصص : حوزه مالیاتی

میثم برزگری

مسئول و مشاور امور مالياتي شهرداري رباط کریم

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

فرید یزدانی

مسئول کارپردازی

 • تحصيلات : دانشجوی دکتری دانش و اطلاعات
 • تخصص :

فرید یزدانی

مسئول کارپردازی

 • تلفن : 56213141
 • تلفن همراه :
 • پست الکترونیکی : ro@robatkarim.ir

6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0