پایگاه خبری و اطلاع رسانی شهرداری رباط کریم رئیس سازمان فضای سبز

رئیس سازمان فضای سبز شهرداری رباط کریم:

حسن کیا حیرتی

آدرس: رباط کریم، کمربندی شمالی، ساختمان شماره 2

تلفن: 4-56213141


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0