پایگاه خبری و اطلاع رسانی شهرداری رباط کریم رئیس سازمان حمل و نقل

shirazi.pngسمیه شیرازی

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل و ترافیک

فوق لیسانس محیط زیست

 

سایر اطلاعات : 

عضو اصلی و دبیر بند ۲۰ ماده ۵
سر پرست واحد پسماند
دبیر کارگروه خدمات شهری و فضای سبز
مامور به سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری پرندک
مامور به شهرداری اسلامشهر
سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری رباط کریم
عضو کمیته پدافند غیرعامل

سمت فعلی: سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0